Anul
2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 13.10.2016

Convocator
LISTA cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator,

Anul
2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 13.10.2016

Convocator

Anul
2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28-29.04.2015

Raportul administratiilor privind situatiile financiare anuale
Bilant
Contul de profit si pierdere
Date informative
Situatia activelor imobilizate
Situatia modificarilor capitalului propriu
Situatia fluxurilor de trezorerie
Bugetul activitatii generale 2015

Anul
2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 14.01.2015

Hotararea AGEA 14.01.2015
Proces verbal AGEA 14.01.2015

Anul
2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 14.01.2015

Hotarare_AGOA 14.01.2015
Proces verbal AGOA 14.01.2015

Anul
2014

Convocatoare

Adunarea Generala Ordinara: 14.01.2015, ora 12
Adunarea Generala Extraordinara: 14.01.2015, ora 13
Lista candidatilor pentru functia de administrator

Anul
2014

Date financiare

Bilant 2013; Bugetul activitatii generale; Contul profit si pierdere; Date informative; Raport audit independentRaportul administratorilor; Situatia activelor imobilizate; Situatia fluxurilor de trezorerie; Situatia modificarii capitalului propriu;

Anul
2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.04.2014

convocator p.1; convocator p.2; decizie p.1; decizie p.2; actiuni; Formular vot corespondenta pers fizice; Formular vot corespondenta pers jur; Procura 2X1; proiect de Hotarare AGA

Anul
2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 08.01.2014

1.convocator2.Sinteza;
3. Model de procura 2X1HCMS4. Formular vot corespondenta pers fizice5. Formular vot corespondenta pers juridice;
6.proiect de hotararenr actiuni0001

Anul
2013

Date financiare

Bilant ; Raport Gestiune ; Audit financiar;
Buget activitate Generala; Cont profit si pierdere ;
Date informative ; Situatia activelor ; Contract auditor

Anul
2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Convocator ; Date privind nr. de actiuni;
Proiect de hotarare AGA; Procura ;
Decizia nr. 7 ; Lista ;
Formular vot corespondenta persoane fizice
Formular vot corespondenta persoane juridice

Anul
2013

Date financiare

Bilant ; Raport Gestiune ; Audit financiar;
Buget activitate Generala; Cont profit si pierdere ;
Date informative ; Situatia activelor ; Contract auditor

Anul
2013

Adunarea Generala a Actionarilor 2013

Convocator ; Completare convocator ; Date privind nr. de actiuni;
Proiect de hotarare AGA; Procura ;
Decizia nr. 3 ; Decizia nr. 4 ;
Formular vot corespondenta persoane fizice
Formular vot corespondenta persoane juridice

Anul
2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 2012

Proces verbal ; Hotarare ; Convocator ; Date privind nr. de actiuni ;
Proiect de hotarare AGA
Procura ; Formular vot corespondenta persoane fizice
Formular vot corespondenta persoane juridice

Anul
2012

Semestrul I 2012

Bilant ; Raport ; Declaratie ;
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 2012
Bilant 2011

Anul
2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 2011
Bilant 2010