Responsabilitate socială: grijă pentru calitatea vieții

La Santierul Naval Midia ne tratăm clienții, angajații, furnizorii și acționarii cu considerație și respect și totodată ținem cont că suntem cu toții oameni, angrenați într-o societate vie, în permanentă schimbare. Avem familii, prieteni, vecini, colegi, suntem înconjurați de adulți și copii care ne sunt dragi și de care ne pasă. Pentru ei și pentru noi ne dorim o societate mai bună. De aceea ajutăm cât de mult putem comunitățile locale și mediul social în care trăim. Pentru toți oamenii pe care îi cunoaștem, dar și pentru cei pe care nu îi cunoaștem, dorim să creștem calitatea vieții și ne implicăm în proiecte civice, educaționale, de sănătate ș.a.

Grijă pentru mediu

Calitatea vieții fiecăruia dintre noi este strâns legată de mediul în care trăim. Șantierul nostru fiind amplasat la malul mării, este firesc să ne preocupe apa, flora și fauna Mării Negre. Tehnologiile pe care le folosim și întregul nostru proces de lucru vizează reducerea poluării, îmbunătățirea calității apei și asigurarea condițiilor de viață pentru toate speciile care o populează. În egală măsură ne interesează și calitatea solului și a aerului; de aceea, prin programele pe care le derulăm, facem tot ceea ce depinde de noi pentru a înlătura poluarea și ne încurajăm angajații, clienții, furnizorii și toți partenerii să protejeze mediul în toate aspectele lui.